خوانسار شهر من

شهری در حصار کوهساران

خوانسار شهر من

شهری در حصار کوهساران

خوانسار شهر من
آخرین نظرات

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف

کامران میرمحمدی | دوشنبه, ۴ آذر ۱۳۹۲، ۰۳:۰۹ ب.ظ
 

* * ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن اﮔﻪ ﺑﺎﻫﻮش ﺑﺎﺷﯽ ﻣﻌﻠﻢ وﻗﺖ ﺗﻮ رو ﺗﻠﻒ ﻣﯿﮑﻨﻪ، اﮔﻪ ﺧﻨﮓ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﻮ وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻤﻮ!
* *  دﻧﺒﺎل ﭘﻮل دوﯾﺪن ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن اﮔﻪ ﺑﻬﺶ ﻧﺮﺳﯽ از ﺑﻘﯿﻪﺑﺪت ﻣﯿﺎد اﮔﻪ ﺑﻬﺶﺑﺮﺳﯽ ﺑﻘﯿﻪ از ﺗﻮ!!
* * ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﯾﺎ ﺗﻮ دل اوﻧﻮ ﻣﯿﺸﮑﻨﯽ ﯾﺎ اون دل ﺗﻮرو ﯾﺎ دﻧﯿﺎ دل ﻫﺮدوﺗﻮﻧﻮ!!
* * ازدواج ﮐﺮدن ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﻗﺒﻞ از 30 ﺳﺎﻟﮕﯽ زوده ﺑﻌﺪ از 30 ﺳﺎﻟﮕﯽ دﯾﺮ!
* * ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﯾﺎ ﺧﻮب از آب در ﻣﯿﺎد ﮐﻪ از دﺳﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﺬاﺑﻪ ﯾﺎ ﺑﺪ از آب در ﻣﯿﺎد ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ از دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﻋﺬاﺑﻦ!!
* * ﭘﯿﮏ ﻧﯿﮏ رﻓﺘﻦ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﯾﺎ ﺑﺪ ﻣﯿﮕﺬره ﮐﻪ از ﻫﻤﻮن اول ﺣﺮص ﻣﯿﺨﻮری ﯾﺎ ﺧﻮش ﻣﯿﮕﺬره ﮐﻪﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻏﺼﻪ ﻣﯿﺨﻮری!!
* * رﻓﺎﻗﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﯾﺎ از ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮن ﮐﻪﻧﻤﯿﺨﻮان دﻧﺒﺎﻟﺸﻮن ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ازﺷﻮن ﺑﻬﺘﺮی ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮای دﻧﺒﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﻦ!
* * دﻧﺒﺎل ﺷﻬﺮت رﻓﺘﻦ ﺑﯿﻔﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﺗﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﻧﺸﺪی ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﭘﺎی ﺑﻘﯿﻪ رو ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯽ وﻟﯽ وﻗﺘﯽﺷﺪی ﺑﻘﯿﻪ زﯾﺮ ﭘﺎی ﺗﻮ رو ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﮑﻨﻦ!
* * اﯾﻤﯿﻞﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﯾﺎ ﻣﻄﻠﺒﺘﻮ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮدﺷﻮن ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻦ و ﺣﺮص ﻣﯿﺨﻮری ﯾﺎﻣﻄﻠﺒﺘﻮ ﻧخونده پاکش می کنن که می فهمی و ﺣﺮص ﻣﯿﺨﻮری!
 • کامران میرمحمدی

خوانسار

نظرات  (۱۰)

سیبیل گداشتن بی فایده است
چون یا با سیبیلات چه دلها رو که میشکونی
یا اینکه به خاطر سیبیلات خیلیها دلت رو میشکونند
پاسخ:
مثل شما که مرتب دلمو میشکونی

اوموخت این فیلسوفه نظرش درمورد فایده دارها چی بوده حداقل بریم اونا رو انجام بدیم.
فیلسوفه حتما به یه دونه مشاور خوب احتیاج داره. از من میشنوید به دادش برسید.حیف که من حبس ابدم وگرنه خودم نجاتش میدادم چون داره از دست میره.
پاسخ:
آدرس زندانتونو بدید بگم الساعه بیاد خدمتتون
خیلی وقته که این سوال ، کل اصول و عقایدش رو برده زیر سوال!
که چی بشه؟

خدا مارو آفرید که چی بشه؟
زندگی میکنیم که چی بشه؟
سختی میکشیم که چی بشه؟
میمیریم که چی بشه؟
بهشت یا جهنم میریم که چی بشه؟
آخرش که چی؟
تهش چیه؟
سعی کردم با  باورهای خودم متقاعدش کنم!
ولی یکم که  پیش رفتم، ترسیدم خودمم گرفتار بشم...
پاسخ:
بی خیال بابا ، جلوتر نرو مثل من چل میشی ها
 • محمود قربانی پور
 • مدرسه رفتن، کار کردن، عاشق شدن، ازدواج کردن، بچه دار شدن و.... بی فایده است؟!!!!! این فیلسوف محترم یهو می گفت زندگی کردن بی فایده است و خیال همه رو راحت می کرد. یکم فکر کن اگه مدرسه نمی رفتی مهندس نبودی، عاشق نمی شدی ازدواج نمی کردی بچه دار نمی شدی، با مهدی رفیق نمی شدی. این فیلسوف احتمالا رفته خواستگاری جواب منفی بهش دادند./////
  پاسخ:
  شایدم تو انتخابات شورا رای نیاورده :)))))

  اطــــــلا عــــــــــــــــــــــــیــــــه

   

  به مناسبت سالگرد

  حضرت آیت اله حاج سید مرتضی علوی(ره)، روز جمعه ۸ آذرماه

   جمعه ساعت ۲الی ۴ بعداز ظهر

  در مدرسه علمیه علوی

  گر د هم خواهیم آمد.


   

 • مردمان رباط
 • بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
  کامران شدن بیفایده است یا کامران میشی بقیه کامران نمیشن ویا کامرن نمیش بقیه کامران میشن .
  میرمحمدی یا خیلی جاد گرمو نرمه یا حالت خوب نیست .
  میرمحمدی یه هف هش کیلو چغندر بذار تو کرسیدون بذار لبو بشه بعد بخور حالت واوایزه یا برو ترمینال سوار اتوبوس که از خونسار دور شی دارم میام سر وقتد .
  چند وقتیه بهم دیگه سر نمیزنیم تو میگی چی شده که میونمون شکر اب شده .


  ممنون پست قشنگی بود خدا بگم چکارد کنه واقعا روده بر شدم از بسکی خندیدم همکارام تو شهرداری میگفتن اورعی چیزی زدی .

  منم به خونساری گفتم نه چیزیم نی دارم کارتون موش گربه رو میبینم .

  دوستانه از ت یه خواهش دارم *** ** ***** ** *** **** *** ** **** *** *** ****** ** *** **** ***** **** ****
  *** *** ** ****
  *** *
  ***** **** ** ***** **** *** ** **** ****** * **** ****** ***** ** ***** **** * **** ****** *********
  ممنون
  پاسخ:
  ما خیلی چاکریم ، چشم قربان
  بی ادبی ها وشوخی های بنده بهانه ای بیش برای احوال پرسی جنابتان نیست
  حال امر بفرمایید مارا دیگر با سیبیلهای همایونی کاری نیست :((
  پاسخ:
  بی ادبی یعنی چی ، من اگه یک روز شما به سیبیلام گیر ندی خوابم نمیبره ، تو رو خدا این سعادتو از ما نگیر ، میزنمشون هاااااااا
  وای چه قد مطلباتون زیباو جالب اند نصف عمرم بر فناست که تا الان نتونسته بودم خدمتتون برسم

  جناب آقای به خاطر بحث مدرسه و کلاس های متفرقه حتی زمان بروز کردن وبلاگ خودم را هم ندارم اینه که نتونستم خدمتتون برسم
  اما جلوی ضرر رو هر جا بگیری منفعته از الان به بعد ما دربست پای ثابت وبلاگتان می گردیم
  پاسخ:
  وای چه سعادتی ، خیلی خوشحالم که افتخار حضورتون رو پیدا کردم
 • مردمان رباط
 • چون خواهشمو رد نکردی دیگه نمیام سر وقتد خیلی خجالتم دادی انشا اله که خوشد باشه منم تو فکر تلافی هستم امیدوارم خدا پشت و پنهات باشه راس برام خصوصی بنویس که چرا حرفمو قبول کردی وچرا بخشی از اونو حذف کردی
  ممنونم
  پاسخ:
  چون میدونستم قطعا صلاح من رو میخواید و عادت دارم حرف بزرگترها رو قبول کنم این کار را کردم
  اختیار دارید سعادت نصیب ما شده

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی